Voorlichting, informatie en advies voor ouderen

Het WMO-loket informele zorg en welzijn (voorheen Zorgloket)

Het is belangrijk dat u als oudere goed geïnformeerd bent over allerlei voorzieningen en diensten waar u gebruik van kunt maken. Een belangrijk informatiepunt is het gemeentelijk WMO-team. Bij het WMO-team kan iedereen terecht die zelfstandig woont of wil wonen en ondersteuning hierbij nodig heeft. U kunt er terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit.

Algemeen maatschappelijk werk

Ouderen kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de andere algemene diensten van de SWW. Het algemeen maatschappelijk werk geeft advies en ondersteuning bij persoonlijke vragen op het terrein van welzijn, wonen en zorg. Via het spreekuur van het maatschappelijk werk kunt u hulp krijgen bij o.a. het invullen van allerlei formulieren.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers (ook die om ouderen heen staan) kunnen bij SWW terecht voor informatie en steun. Lees meer over wat de mantelzorgondersteuning voor u kan betekenen.