Team Centrum

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-04-2024
Functie SWW Naam
Opbouwwerker Gert-Jan Tuller
Jongerenwerker Steven Sleurink
Algemeen Maatschappelijk werkers Matthijs Meijer, Lisette van der Hoek,
Ineke Eikelenboom
Jeugdmaatschappelijk werkers Martijn Vermue, Inès Bouwhuis, Hilda Kalk.
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning José Zoer
Mantelzorgconsulent Shannon Bisschop, Marloes Pol
   
Smederijenteam Centrum Naam
Wijkbeheer Gert Stroeve
Wijkagent Centrum-Oost: Jacco Breedveld Centrum-West: Jan van Ommen (inwoners en bedrijven)
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Debbie Dekker (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Jan Stevens