Team Centrum

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-03-2022
Functie SWW Naam
Opbouwwerker Gert-Jan Tuller
Jongerenwerker Steven Sleurink
Algemeen Maatschappelijk werkers Roelien Korvemaker, Annemiek Nust, Debbie Jongsma
Schoolmaatschappelijk werkers Martijn Vermue, Inès Bouwhuis, Hilda Kalk.
Thuiscoach Jennifer Pereboom
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner Lisan Ensink
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Esther Lowijs
Mantelzorgconsulent Ilja van Hasselt
Administratief medewerker Tineke Lentz
Gelukswerker/weerbaarheidstrainer Bart Pijper
   
Overig wijkteam Centrum Naam
Wijkbeheer Gert Stroeve
Wijkagent Centrum-Oost: Jan Oosten, Centrum-West: Jan van Ommen (inwoners) en Roelof Doornbos (bedrijven)
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Jaap Jumelet (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Jan Stevens