Ontmoeting en ontspanning

De activiteiten die de SWW organiseert, worden in buurt- en dorpshuizen en ouderencentrum het Knooppunt uitgevoerd. Voor informatie over de locaties en tijdstippen kunt u terecht bij het WMO-loket informele zorg en welzijn, bij de SWW of bij de buurt- en dorpsverenigingen.

Dagelijkse activiteiten voor ouderen

In ouderencentrum het Knooppunt aan de Jan Dekkerstraat 1 in Hoogeveen worden dagelijks activiteiten voor ouderen georganiseerd. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Ouderenwerk Hoogeveen.

Ouderenactiviteiten in de gemeente Hoogeveen

In alle dorpen van de gemeente Hoogeveen is een stichting of een werkgroep voor ouderen die maandelijkse activiteiten in het dorpshuis uitvoert. Bijvoorbeeld een soos, een bingo, een informatiebijeenkomst, een reisje e.d. Informatie hierover kunt u vinden bij het dorpshuis; dit staat vaak ook vermeld in het betreffende dorpsblad.

In alle buurthuizen in Hoogeveen worden activiteiten georganiseerd waar ouderen natuurlijk ook welkom zijn. Soms worden in een wijk specifieke activiteiten voor ouderen georganiseerd. Informatie hierover vindt u in het wijkblad.

Hoogeveen kent drie ouderenbonden: de PCOB, de ANBO en de KBO. Deze bonden werken samen met het Senioren Platform Hoogeveen, dat het belang van de kwetsbare ouderen in Hoogeveen wil vertegenwoordigen. Voor adressen: zie HoogeveenHelpt.nl