Vrijwilligersondersteuning en informele zorg

SWW biedt ondersteuning vrijwilligers die op verschillende terreinen actief zijn in de Hoogeveense samenleving. Ook geeft zij uitvoer aan een groot aantal zogenaamde 'maatjesprojecten' in de vorm van coördinatie en koppeling van zorgvrager en hulpbieder.

 • Informatie en advies door vrijwilligers (zoals bij het Loket Geldzaken).

  Maatjesdiensten
 • 'Maatjesdiensten' SWW
  "Met een maatje kom je verder" voor volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen.
  Over de inhoud van deze Maatjesdiensten leest u meer in de digitale folder, via een klik op de afbeelding.
   
 • Ondersteuning en deskundigheidsbevordering van/voor vrijwilligers en mantelzorgers bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk. Hier is Vrijwilligers Hoogeveen zeer actief in.
 • Deelname in het Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, een samenwerking tussen verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hoogeveen. Deze organisaties richten zich op het bieden van vrijwillige hulp thuis. De vrijwilligers van deze organisaties bieden hulp op maat.