Onze missie en visie

Missie

SWW ondersteunt burgers in buurten, wijken en dorpen vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving.  

Visie

De SWW is een welzijnsorganisatie met een breed scala van welzijnsdiensten. SWW doet dit laagdrempelig, dicht bij de klant(en), onafhankelijk, deskundig, met kennis van de (lokale) samenleving en met inzet van zowel professionals als vrijwilligers. Hierbij gaat de SWW uit van de  verantwoordelijkheid van iedere individuele burger om zijn eigen leven te plannen en te sturen en hierbij hoort een ondersteunende sociale omgeving.

Voor veel burgers is het niet goed mogelijk hun eigen leven te sturen. Aan deze groep burgers biedt SWW ondersteuning, begeleiding en hulp. Ook geldt dat welzijn voor het individu nog niet betekent dat er welzijn is voor de samenleving (buurt/wijk/dorp). De opdracht aan de welzijnsorganisatie is in dit verband om mensen, ideeën, krachten en organisaties bij elkaar te brengen en netwerken te ontwikkelen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Het centrale motto van de SWW hierbij is: ‘Samen werken aan welzijn’