Onze missie en visie

Missie

SWW ondersteunt bewoners in buurten, wijken en dorpen vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en het creëren van een leefbare, sterke samenleving.  

Visie

Welzijn is meedoen, het gevoel hebben dat je ertoe doet en een zinvol leven kunt leiden. Niet iedereen heeft evenveel geluk, mogelijkheden en kansen.
Een deel van de inwoners van Hoogeveen ervaart regelmatig grote of kleine problemen, waar zij soms geen oplossing of uitweg voor kunnen vinden. Gevoelens van onmacht en stress maken dat er een mate van daadloosheid ontstaat en dat deze groep inwoners inactief wordt.

SWW wil een bijdrage leveren aan het hervinden van perspectief voor kwetsbare inwoners en daarbij aansluiten bij de leefwereld en levensloop van de mensen zelf. We staan ‘naast’ inwoners die maatschappelijke en sociale problemen ervaren.

SWW zet zich met al onze sociaal werkers, met de vele vrijwilligers en met samenwerkingspartners in voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Hoogeveen. We zijn laagdrempelig beschikbaar en ondersteunen inwoners in buurten, wijken en dorpen vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving.

Onze focus ligt op preventie en op tijdelijke ondersteuning (zo kort als kan en zo lang als nodig). Als uitgangspunten hanteert SWW de Verbindende Aanpak, Positieve gezondheid en Stress-sensitieve dienstverlening.
Kortom: ‘Samen werken aan welzijn’