VVE&Ologo vveo

bollek vveoVVE&O staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoedingsondersteuning.

VVE&O ondersteunt ouders op een positieve manier bij de opvoeding en (taal)ontwikkeling van hun jonge kind. Binnen VVE&O werken we aan ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning en werken wij veel samen met peuterspeelzalen, basisscholen, de bibliotheek, consultatiebureau en andere partners van de SWW in jeugdhulpverlening.

VVE&O programma'sopvoedparty

- Samen Ouder

- Boekenbeer

- Puktas

- Ouders en Puk

- Taaltas

- Opvoeding

- (Jonge) Moeder Groep (JMG)

- Voorlezen, en meer...