Team De Weide / Erflanden

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-01-2023
Functie SWW
Naam
Opbouwwerker
Lisette Rinkema
Algemeen Maatschappelijk werkers
Mirjam Schouten, Renate Bruin
Jeugdmaatschappelijk werkers
Annet Kuijsten (+ ISK), Dieuwertje Jansen, Charnelle Uneken
Uitvoeringscoördinator Nienke van Eck
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner
Jorinka Oosterveld
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning
Yvonne Speelman, Chloé Hoogeveen
Mantelzorgconsulent
Germina Schroër
 
 
Overig wijkteam De Weide / Erflanden
Naam
Wijkbeheer
Ronald Boes
Wijkagent
Saskia Weiland
Woningstichting
Jeanette Hoff (Domesta) en Jaap Jumelet (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver
Daan Kamman