Team De Weide / Erflanden

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-03-2024
Functie SWW
Naam
Opbouwwerker
Lisette Rinkema
Algemeen Maatschappelijk werkers
Mirjam Schouten, Renate Bruin,
Richard Sijbom
Jeugdmaatschappelijk werkers
Annet Kuijsten (+ ISK), Dieuwertje Jansen, Charnelle Uneken
Jongerenwerker Patricia Bartelds
Casusregisseur Nienke van Eck
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner
Jorinka Oosterveld
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning
Yvonne Speelman
Mantelzorgconsulent
Germina Schroër
Uitvoeringscoördinatie
Lisan Ensink
Smederijenteam De Weide / Erflanden
Naam
Wijkbeheerder
Michiel Sanders
Wijkagent
José Jagt, Marcel Pol
Woningstichting
Jeanette Hoff (Domesta) vac (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver
Shirley Mansens