Team Wolfsbos-Zuid

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-09-2020
Functie SWW naam
Opbouwwerker Yvonne de Haan
Jongerenwerker o.i. Jeremiah Pelatja
Algemeen maatschappelijk werkers Jan ten Klooster, Gerda Otto, Trijnie Talen
Thuiscoach Geralda Drent 
School- en Jeugsmaatschappelijk werkers Wikje Hoekstra, Yvonne Hooge, Antoinet Smit, Pieternella Olthof
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner Jolien Kramer
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Sandra Grevers, Monique Badoux
Mantelzorgconsulent Kaate Volkers
   
Overig wijkteam Wolfsbos-Zuid Naam
Wijkbeheer Sylvia Kamman
Wijkagent Arno Hiele
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Debbie Dekker (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Michiel Sanders