Team Wolfsbos-Zuid

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden. Via een klik op de link leest u meer over de functie van de teamleden en wat zij voor u kunnen betekenen.

01-08-2023
Functie SWW naam
Opbouwwerker Bart Pijper
Jongerenwerker Maron te Velde
Algemeen maatschappelijk werkers Gerda Otto, Trijnie Talen, Hermien Brons, Diny Hettinga
Jeugdmaatschappelijk werkers Yvonne Hooge, Rozemarijn Koers,
Mariska Thonhauser
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner Brigitte Chalghaf
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Sandra Grevers
Mantelzorgconsulent Tsehay van der Beek
Casusregisseur Geralda Drent
   
Smederijenteam Wolfsbos-Zuid Naam
Wijkbeheer Sylvia Kamman
Wijkagent Arno Hiele
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Debbie Dekker (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Eveline van Weele