Team Wolfsbos-Zuid

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-07-2021
Functie SWW naam
Opbouwwerker Yvonne de Haan
Jongerenwerker Maarten van Norren
Algemeen maatschappelijk werkers Gerda Otto, Trijnie Talen, Hermien Brons
Thuiscoach Geralda Drent 
School- en Jeugsmaatschappelijk werkers Wikje Hoekstra, Yvonne Hooge, Antoinet Smit, Josine Huistra
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner Jolien Kramer
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Sandra Grevers
Mantelzorgconsulent Kaate Volkers
   
Overig wijkteam Wolfsbos-Zuid Naam
Wijkbeheer Sylvia Kamman
Wijkagent Arno Hiele
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Debbie Dekker (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Michiel Sanders