School- en jeugdmaatschappelijk werk

Als ouder kent u uw kind het best. U merkt het dan ook meteen wanneer uw dochter of zoon zich anders gedraagt dan u gewend bent. Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt, juist veel stiller is dan normaal of dat het minder goed gaat op school. Meestal is dit niet ernstig en zit uw kind gewoon even wat minder lekker in zijn vel. Soms is er echter meer aan de hand.

Hulp op school voor ouder en kind

Op alle scholen in het basis-  en voortgezet onderwijs is het schoolmaatschappelijk werk vertegenwoordigd. Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding of als u zich zorgen maakt, kom dan langs bij de schoolmaatschappelijk werker. U kunt hem of haar bereiken via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de zorgcoördinator. Rechtstreeks bellen kan ook, op nummer 0528 278 855. U kunt ook mailen naar info@cjghoogeveen.nl.

Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker

Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk werker wijst u dan verder de weg. Samen met u zoekt hij of zij naar een oplossing die bij uw kind, bij u en de school past. De hulp van schoolmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis.

Ook zet het school- en jeugdmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in op het gebied van bijvoorbeeld sociale vaardigheden of weerbaarheid.

Informatie voor jongeren 
Informatie voor verwijzers
Onze trainingen voor jeugd en jongeren

Project Voortijdige schoolverlaters Hoogeveen

In het Project Voortijdige schoolverlaters Hoogeveen werkt de SWW samen met het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval in Hoogeveen. Schoolmaatschappelijk werkers (van de SWW) zijn de verbindende schakel tussen de jongere, het systeem rondom de jongere waarover zorg is, school en hulpverlening. Lees hier verder.

Wat als u ongerust bentLogo Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden Hoogeveen

Wat kunt u doen als u ongerust bent of het wel goed gaat met uw kind? Uit ervaring weten we dat niet alle kleine problemen vanzelf groot worden en dat grote problemen niet allemaal klein begonnen zijn. Kijkt u dus met aandacht hoe uw kind zich ontwikkelt. Vraagt u zich af of dit voldoende is en wilt u uw zorgen bespreken, schroom dan niet om contact te zoeken met een schoolmaatschappelijk werker van de SWW. Het schoolmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Schoolmaatschappelijk werkers hebben ervaring met het werken met en voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.