Ontmoeting en ontspanning

De activiteiten die de SWW organiseert worden in buurt- en dorpshuizen, ouderencentrum het Knooppunt en in een ontmoetingsruimte van een woonvoorziening uitgevoerd. Voor informatie over de locaties en tijdstippen kunt u terecht bij het Zorgloket, bij de SWW of bij de buurt- en dorpsverenigingen.

Dagelijkse activiteiten voor ouderen

In ouderencentrum het Knooppunt aan de Jan Dekkerstraat 1 in Hoogeveen worden dagelijks activiteiten voor ouderen georganiseerd: 

Maandag 09.30 uur rummikub
  13.00 uur biljartclub
  13.45 uur bingo (1e en 3e van de maand)
  14.00 uur handwerkgroep, toneelrepetities
Dinsdag 13.15 uur klaverjassen en biljarten
Woensdag 09.45 uur zangkoor
  12.00 uur Eet Smakelijk
  13.30 uur klaverjassen, biljarten en sjoelen
Donderdag 12.00 uur Eet Smakelijk
  13.00 uur koersbal
  19.00 uur biljartclub
Vrijdag 12.00 uur Eet Smakelijk
  13.30uur klaverjassen en jokeren
Zaterdag 19.30 uur bijeenkomst 55+ alleenstaanden (1e van de maand)

 

Ouderenactiviteiten in de gemeente Hoogeveen

In alle dorpen van de gemeente Hoogeveen is een stichting of een werkgroep voor ouderen die maandelijkse activiteiten in het dorpshuis uitvoert. Bijvoorbeeld een soos, een bingo, een informatiebijeenkomst, een reisje e.d. Informatie hierover kunt u vinden bij het dorpshuis; dit staat vaak ook vermeld in het betreffende dorpsblad.

In alle buurthuizen in Hoogeveen worden activiteiten georganiseerd waar ouderen natuurlijk ook welkom zijn. Soms worden in een wijk specifieke activiteiten voor ouderen georganiseerd. Informatie hierover vindt u in het wijkblad.

Hoogeveen kent drie ouderenbonden: de PCOB, de ANBO en de KBO. Deze bonden werken samen met het Senioren Platform Hoogeveen, dat het belang van de kwetsbare ouderen in Hoogeveen wil vertegenwoordigen. Voor adressen: zie de gemeentegids.