Wanneer u verwijzer bent

Veel verwijzers zijn het vast wel eens een keer tegengekomen. Als leraar van een klas, als huisarts tijdens het spreekuur, als ouderling van een kerk: jongeren met problemen op allerlei terreinen, of ouders die problemen hebben met hun kinderen. Voor ieder van hen is het goed te weten dat er jeugdmaatschappelijk werk is.

Professionele hulp voor kinderen en jongeren tot 23 jaar

Het jeugdmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar bij het omgaan met, of het oplossen van verschillende problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van vriendschappen, relaties en seksualiteit, ouders, school of studie, werk, huisvesting, geldzaken, politie en justitie, alcohol en drugs, gokverslaving of discriminatie.

Jeugdmaatschappelijk werk is niet alleen voor jongeren

Het jeugdmaatschappelijk werk is er niet alleen voor jongeren. Ook ouders die vragen of problemen hebben over opvoeding en ontwikkeling kunnen er terecht. Ook kunnen mensen die al dan niet beroepsmatig met kinderen/jongeren werken er met vragen terecht. In de praktijk geeft het jeugdmaatschappelijk werk informatie, advies, begeleiding en ondersteuning. Daarbij kan men denken aan trainingen voor ouders en kinderen, individueel of in groepsverband, opvoedondersteuning, thema-avonden, etcetera.

Wat kan het jeugdmaatschappelijk werk voor u betekenen?

Veel problemen en vragen worden al opgelost of beantwoord in een persoonlijk gesprek. Dat kan op verschillende manieren: individueel, ouders en kinderen samen, of een jongere samen met een leerkracht bijvoorbeeld. Het jeugdmaatschappelijk werk heeft dus verschillende mogelijkheden, ook in aanpak. Zo zijn er bijvoorbeeld oefenprogramma’s voor kinderen, overlegmogelijkheden die kunnen worden uitgediept, maar er kan ook opvoedondersteuning worden geboden.

Doorverwijzen naar een specialist

Soms zijn enkele gesprekken niet voldoende en is verdere begeleiding gewenst. Het kan ook zijn dat, in overleg met betrokkenen, het jeugdmaatschappelijk werk doorverwijst naar andere hulpinstanties als dat nodig is.

Privacy is gewaarborgd

Uiteraard geeft het jeugdmaatschappelijk werk geen gegevens aan derden, tenzij cliënten daarom vragen. Bovendien heeft een cliënt altijd het recht de eigen gegevens in te zien.