Algemeen maatschappelijk werk

Het algemeen maatschappelijk werk van SWW biedt inwoners van Hoogeveen hulp bij problemen waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen. Het maatschappelijk werk is een zogenaamde eerstelijns voorziening. Dat betekent dat het gratis toegankelijk is voor alle inwoners, zonder selectie vooraf en zonder verwijsbriefje.

Rechtstreeks of via een verwijzing

Maatschappelijk werk biedt u hulp bij het oplossen van uw problemen of biedt u een goed gesprek waarin de zaken weer helder worden gemaakt. Wij verwachten daarbij ook inzet van u. In het contact tussen u en uw huisarts kan de mogelijkheid van hulp door het maatschappelijk werk ter sprake komen. In onderling overleg kan worden besloten wie u aanmeldt bij het maatschappelijk werk. Dat kunt u zelf doen of de huisarts, maar ook een andere verwijzer zoals de woningcorporatie, wijkagent of GGZ.

Inloopspreekuur Centraal Bureau van de SWW

Elke werkdag is er een inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur op het Centraal Bureau van de SWW. Voor aanmelding of het stellen van een korte vraag kunt u direct bij ons terecht of bellen voor een aanmeldingsgesprek met telefoonnummer 0528 278 855. Hulp kan zowel individueel als in groepsverband aangeboden worden.

Waarvoor kunt u terecht bij het maatschappelijk werk?

  • Problemen waar u dagelijks tegen aanloopt, zoals verwerking van een ingrijpende gebeurtenis, overlijden, scheiding, gezondheid, verlies van werk
  • Vragen over (omgangs)regelingen, uitkeringen, wetgeving en financiën
  • Moeite met sociale vaardigheden of om voor uzelf op te komen, u zit niet lekker in uw vel of u voelt zich eenzaam
  • Problemen in relatie met anderen: met partner, ouders of kinderen, huisgenoten, organisaties, buren, etc
  • Problemen als gevolg van huiselijk geweld, seksueel geweld of stalking

Onze aanpak

Vaak gaat het bij mensen om een combinatie van psychische, sociale en materiële problemen. Deze worden in samenhang aangepakt. Lees meer over de zes hoofdtaken van de hulpverlening.

Noodgeval buiten kantoortijden

In geval van een crisis buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de 24-uurs bereikbaarheidsdienst via telefoonnummer 0522 279 944. Deze dienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.