Wanneer u ontevreden bent over de hulpverlening van SWW, kunt u een (schriftelijke) klacht indienen ter attentie van:

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen
T.a.v. secretariaat
Postbus 131
7900 AC Hoogeveen
e-mail: secretariaat@swwh.nl

U kunt hier de volledige klachtenregeling lezen. In de klachtenregeling staat een volledige beschrijving van de gang van zaken.

Op de pagina reglementen kunt u diverse voor de SWW geldende reglementen inzien en/of downloaden.