Opvoeding

VVE&O biedt ondersteuning en begeleiding bij lichte en middelzware opvoedvragen. De categorieën die centraal staan zijn: de band versterken met je kind, aanmoedigen en duidelijk zijn.

Ondersteuning bij opvoedvragen kan ook door middel van een zogenaamde OpvoedParty.

Wat is een OpvoedParty?

opvoedparty

Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee uur, waar in klein gezelschap (4 tot 10 deelnemers) onder deskundige leiding in een ongedwongen sfeer samen met ouders wordt gediscussieerd over alledaagse opvoedingsvragen of -dilemma’s naar keuze.

Voor een goed gesprek over opvoeden vanuit
de eigenWIJSheid van ouders

De VVE&O-medewerkers hebben de verschillende trainingen van OpvoedParty gevolgd, een voorwaarde om met het materiaal te mogen werken. Zij hebben inmiddels verschillende OpvoedParty's gegeven in Hoogeveen en zijn échte 'ambassadeurs' van OpvoedParty.

Voor meer informatie over een OpvoedParty bij de kinderopvang, school of een andere locatie, neem contact op met SWW via tel 0528 278 855 of via e-mail.