bollek vveoVVE & Ologo vveo

VVE & O staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoeding. Dit is een landelijke benaming vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. VVE & O ondersteunt, motiveert en stimuleert ouders/ verzorgers op een positieve manier om ze hun talenten te laten gebruiken bij de opvoeding en (taal)ontwikkelingsstimulering van hun kind(eren).

Taalstimulering en taalontwikkeling waren jarenlang het belangrijkste onderdeel van onze programma’s onder de naam Stap-In. Met algemene ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning zijn wij inmiddels veel breder actief. Binnen VVE & O werken wij veel samen met peuterspeelzalen, basisscholen, de bibliotheek, consultatiebureau en andere partners van de SWW in jeugdhulpverlening.

VVE & O programma's

- Boekenbeer

- Puktas

- Ouders en Puk

- Taaltas

- Ouderkracht

- Jonge Moeder Groep (JMG)

- Centering Parenting (CPa) Light Hoogeveen