Team Centrum

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-08-2022
Functie SWW Naam
Opbouwwerker Gert-Jan Tuller
Jongerenwerker Steven Sleurink
Algemeen Maatschappelijk werkers Roelien Korvemaker, Annemiek Nust, Debbie Jongsma
Maatschappelijk werker multiproblem Lisette van der Hoek
Schoolmaatschappelijk werkers Martijn Vermue, Inès Bouwhuis, Hilda Kalk.
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner Lisan Ensink
Uitvoeringscoordinator Annelies van der Weide
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Marion Wijnsema 
Mantelzorgconsulent Ilja van Hasselt
Administratief medewerker Tineke Lentz
   
Overig wijkteam Centrum Naam
Wijkbeheer Gert Stroeve
Wijkagent Centrum-Oost: Jan Oosten, Centrum-West: Jan van Ommen (inwoners) en Roelof Doornbos (bedrijven)
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Debbie Rekker (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Jan Stevens