Jeugd en jongeren

In de vijf gebiedsteams in Hoogeveen en in de omliggende dorpen zijn jeugd- en jongerenwerkers actief. Zij bieden actief ondersteuning aan activiteiten en initiatieven van jongeren. Zij houden zich ook bezig met vragen, wensen en behoeftes die leven onder de jongeren in de wijken en dorpen. Afhankelijk van de behoefte kan de inzet van de jongerenwerker per gebied verschillend zijn. Centraal staat ruimte voor jeugd en jongeren in de wijk.

Ruimte voor jeugd en jongeren

Letterlijk ruimte voor jeugd en jongeren betekent dat er mogelijkheden moeten zijn voor sport- en spelactiviteiten in de wijk, aantrekkelijke naschoolse activiteiten, maar ook het mogelijk maken van ontmoetingsplaatsen of onderkomens. Figuurlijk ruimte betekent dat groei en talentonwikkeling van jeugd en jongeren op allerlei manieren worden ondersteund. De jongerenwerkers kunnen jongeren bijvoorbeeld ondersteunen bij de organisatie en voorbereiding van een grote activiteit maar ze ook hun talenten laten ontdekken door ze op vrijwillige basis mee te laten helpen met activiteiten die het jongerenwerk organiseert.

Jongeren tussen de 14 en 23 jaar kunnen in Hoogeveen een cursus volgen tot Citytrainer. Het project Citytrainer is onderdeel van Jong Hoogeveen en wordt georganiseerd door Bibliotheek Hoogeveen, Sportief Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk. Lees meer.
 

Individueel  

Jongerenwerkers kennen hun wijk en de jeugd die er woont. Zij fungeren vaker als vertrouwenspersoon als er bijvoorbeeld problemen thuis of op school zijn. Het delen van het probleem kan al de start van de oplossing zijn. Bij individuele of gezinsmoeilijkheden kan de jongerenwerker een collega, maatschappelijk werker of schoolmaatschappelijk werker, inschakelen om de jongere of zijn familie te ondersteunen.

Groepsgericht 

Bij de organisatie van activiteiten voor groepen jongeren, zoals sport- en spelactiviteiten en jeugdsozen, begeleiden en ondersteunen de jongerenwerkers de vrijwilligers die de uitvoering voor hun rekening nemen. De jongerenwerkers hebben contact met groepen jongeren in de openbare ruimte. Groepen die overlast veroorzaken, worden actief door de jongerenwerkers benaderd en gezocht naar oorzaken en oplossingen. De jongerenwerkers spelen vaker een bemiddelende rol tussen jongeren en bewoners, een buurtvereniging of winkeliers.

Samenwerking

De jongerenwerkers onderhouden goede contacten met de basisscholen en middelbare scholen in hun gebied, onder andere door de weerbaarheidstrainingen die zij verzorgen. Er bestaan meerdere samenwerkingen met scholen voor de opzet van naschoolse activiteiten als sport- en spel in de wijk. In de wijk zijn zij ook aanspreekbaar door buurtverenigingen of bewoners als er iets speelt op het gebied van jeugd en jongeren. Zij zijn en blijven in de buurt!

Jongerenwerk op school

Op de middelbare scholen Roelof van Echten College, RSG Wolfbos en MBO Alfa college zijn onze jongerenwerkers regelmatig aanwezig. Zij zijn laagdrempelig in contact met leerlingen/studenten en gemakkelijk benaderbaar voor de jongeren als zij de behoefte voelen iets te delen. 

JWopschool

Meer informatie

Voor meer informatie of contact met een van onze jongerenwerkers kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855. Via de mail of Instagram @jongerenwerkhgv kan ook.