Jeugd en jongeren

In de vijf gebiedsteams in Hoogeveen en in de omliggende dorpen zijn jongerenwerkers actief. Zij houden zich bezig met vragen, wensen en behoeftes die leven onder de jongeren in de wijken en dorpen. Afhankelijk van de behoefte kan de inzet van de jongerenwerker per gebied verschillend zijn. Centraal staat ruimte voor jeugd en jongeren in de wijk.

Ruimte voor jeugd en jongeren

Letterlijk ruimte voor jeugd en jongeren betekent dat er mogelijkheden moeten zijn voor sport- en spelactiviteiten in de wijk, aantrekkelijke naschoolse activiteiten, maar ook het mogelijk maken van ontmoetingsplaatsen of onderkomens. Figuurlijk ruimte betekent dat groei en talentonwikkeling van jeugd en jongeren op allerlei manieren worden ondersteund. De jongerenwerkers kunnen jongeren bijvoorbeeld ondersteunen bij de organisatie en voorbereiding van een grote activiteit maar ze ook hun talenten laten ontdekken door ze op vrijwillige basis mee te laten helpen met activiteiten die het jongerenwerk organiseert.

Jongeren tussen de 14 en 23 jaar kunnen in Hoogeveen een cursus volgen tot Citytrainer. Het project Citytrainer is onderdeel van Jong Hoogeveen en wordt georganiseerd door Bibliotheek Hoogeveen, Sportief Hoogeveen en Stichting Welzijnswerk. Lees meer.

Individueel  

Jongerenwerkers kennen hun wijk en de jeugd die er woont. Zij ondersteunen jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid en alles wat er in die leuke, maar soms ook lastige tijd komt kijken. Daarnaast fungeren zij ook als vertrouwenspersoon als er bijvoorbeeld problemen thuis of op school zijn. Het delen van het probleem kan al de start van de oplossing zijn. Mocht een bepaalde situatie vragen om specifieke expertise, dan weet de jongerenwerker de collega’s van het algemeen- of jeugdmaatschappelijk werk in de wijk of dorp snel te vinden en kan hulpverlening ingezet worden. Ook hebben zij nauw contact met organisaties zoals verslavingszorg en gemeente, waardoor er op maat gezocht kan worden naar de juiste hulp.

Groepsgericht 

Bij de organisatie van activiteiten voor groepen jongeren, zoals sport- en spelactiviteiten en jeugdsozen, begeleiden en ondersteunen de jongerenwerkers de vrijwilligers die de uitvoering voor hun rekening nemen. Jongerenwerkers maken ook contact met groepen jongeren die regelmatig op straat te vinden zijn. In eerste instantie gewoon om contact te maken, maar ook als anderen overlast ervaren. Samen met de jongeren en andere betrokkenen kijken wij naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. De jongerenwerker speelt vaak een bemiddelende rol tussen  jongeren en bewoners, een buurtvereniging of winkeliers.

Samenwerking

De jongerenwerkers onderhouden goede contacten met de basisscholen en middelbare scholen in hun gebied, onder andere door de weerbaarheidstrainingen die zij verzorgen. Er bestaan meerdere samenwerkingen met scholen voor de opzet van naschoolse activiteiten als sport- en spel in de wijk. In de wijk zijn zij ook aanspreekbaar door buurtverenigingen of bewoners als er iets speelt op het gebied van jeugd en jongeren. Zij zijn en blijven in de buurt!

Jongerenwerk op school

School is bij uitstek de plek om jongeren op een leuke en laagdrempelige manier te ontmoeten. Op de middelbare scholen Roelof van Echten CollegeRSG Wolfsbos en MBO Alfa college zijn onze jongerenwerkers dan ook regelmatig aanwezig. Ze geven trainingen, maar zijn ook in de pauzes in de kantine om contact te maken. Voor leerlingen/studenten die de behoefte voelen om iets te delen, is de jongerenwerker op die manier gemakkelijk benaderbaar. De jongerenwerker is hierbij niet in dienst van de school en is er voor het belang van de leerling/student in de breedste zin van het woord.

logo jongerenwerk

Meer informatie

Voor meer informatie of contact met een van onze jongerenwerkers kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855. Ook kunt u het instagramaccount @jongerenwerkhgv volgen en een chatbericht sturen (link www.instagram.com/jongerenwerkhgv).  Liever contact via de mail?