Mantelzorg-Vitaal

Mantelzorg-Vitaal is een programma dat mantelzorgers faciliteert om goed voor zichzelf te zorgen. Door deelname aan Mantelzorg-Vitaal hebben mantelzorgers weer wat tijd en aandacht voor zichzelf.

Mantelzorg-Vitaal biedt gedurende het hele jaar een ruim aanbod aan activiteiten voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Hoogeveen.

Het doel van Mantelzorg-Vitaal is

  • ontmoeting en lotgenotencontact,
  • waardering aan mantelzorgers
  • ontspanning en voorkomen van overbelasting 

Het aanbod van Mantelzorg-Vitaal is te vinden op de website www.mantelzorg-vitaal.nl.
Via deze website kunt u zich 2x per jaar (halverwege het jaar en aan het einde van het jaar) inschrijven als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan één van de activiteiten.

Een V O O R B E E L D van de activiteiten zoals die 2x per jaar met een flyer worden aangekondigd, kunt u hier raadplegen via een klik op de afbeelding. 
Let op: inschrijven hierop is niet mogelijk.

Voorbeeld MV

Binnen Mantelzorg-Vitaal werken de gemeente Hoogeveen, het Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen, het Diaconaal Platform en Stichting Welzijnswerk samen.

Door een klik op onderstaande afbeelding kunt u de digitale informatiefolder van Mantelzorg-Vitaal lezen.

MantelzorgVitaalbrochure