Jeugdmaatschappelijk werk

Als ouder kent u uw kind het best. U merkt het dan ook meteen wanneer uw dochter of zoon anders is dan u gewend bent. Misschien eet of slaapt uw kind bijvoorbeeld al een tijdje slechter, maakt het meer ruzie, is het stiller dan anders, of gaat het minder goed op school. Meestal is dit niet ernstig en zit uw kind gewoon even wat minder goed in zijn vel. Soms is er echter meer aan de hand.

Ondersteuning voor ouder en kind

Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding, of als u zich zorgen maakt, kom dan langs bij de jeugdmaatschappelijk werker (JMW’er) op de school van uw kind. Ouders kunnen de JMW’er rechtstreeks benaderen, maar dit mag ook via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de zorgcoördinator.

De JMW’er is betrokken, betrouwbaar en deskundig. Het welzijn van uw kind staat altijd centraal. De JMW’er is verbonden aan de school, maar staat er ook los van. Dit betekent dat de JMW’er samenwerkt met de belangrijkste personen rondom school en uw kind. Daarbij bent u als ouders/verzorgers heel belangrijk.

Er is een JMW’er verbonden aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Hoogeveen.

Werkwijze

Soms is één gesprek met u en uw kind al voldoende. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook blijkt soms dat er andere hulp nodig is. De JMW’er wijst u dan verder de weg. Samen met u zoekt hij of zij naar een oplossing die bij uw kind, bij u en de school past.

De hulp van het jeugdmaatschappelijk werk is geheel vertrouwelijk en gratis.

Wees welkom

Maakt u zich ongerust over uw kind, wacht dan niet te lang. Ook met kleine vragen mag u langskomen, elke vraag is welkom.

Ook zet het jeugdmaatschappelijk werk vaak groepstrainingen in op het gebied van bijvoorbeeld sociale vaardigheden.

Informatie voor jongeren 
Informatie voor verwijzers
Onze trainingen voor jeugd en jongeren

Coaches Voortijdig Schoolverlaters (VSV)

VSV-Coaching is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar die dreigen uit te vallen van school of al langdurig uitgevallen zijn en thuiszitten zonder diploma werk en/of dagbesteding. In samenwerking met de middelbare scholen werken de coaches aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval in Hoogeveen. Lees hier verder.

Als u ongerust bent

Logo Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden HoogeveenWat kunt u doen als u ongerust bent of het wel goed gaat met uw kind? Uit ervaring weten we dat niet alle kleine problemen vanzelf groot worden en dat grote problemen niet allemaal klein begonnen zijn. Kijkt u dus met aandacht hoe uw kind zich ontwikkelt. Vraagt u zich af of dit voldoende is en wilt u uw zorgen bespreken, schroom dan niet om contact te zoeken met een jeugdmaatschappelijk werker van de SWW. Het jeugdmaatschappelijk werk werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Jeugdmaatschappelijk werkers hebben ervaring met het werken met en voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.