Voorzieningen en activiteiten voor ouderen

De SWW biedt verschillende diensten, voorzieningen en activiteiten voor ouderen, onder andere op het gebied van ontmoeting en ontspanning.

Dagontmoetingen

Om allerlei redenen kan het voor ouderen soms moeilijk zijn om deel te nemen aan activiteiten, zoals een ouderensoos. Anderen voelen zich thuis vaak alleen of kunnen niet zonder de steun van een ander en hebben daarom wat extra begeleiding nodig voor een prettige en zinvolle dagbesteding. Deze mensen kunnen deelnemen aan een Dagontmoeting. Dit betekent dat u een of twee keer per week een vaste locatie buitenshuis bezoekt, waar u samen met anderen de dag of een dagdeel doorbrengt. Het is fijn om andere mensen te ontmoeten en eventueel samen te eten en/of iets ontspannends of creatiefs onderneemt.

Op verschillende locaties in de gemeente worden activiteiten voor ouderen georganiseerd.

Maaltijdvoorziening

Goed en gezond eten is belangrijk. Wanneer het koken problemen oplevert, kunt u met tafeltje-dek-je van de dienst maaltijdvoorziening toch een goede en gezonde maaltijd krijgen. Een groep(je) ouderen kan samen met de dienst maaltijdvoorziening een zogenaamd Samen Eten restaurant organiseren. Dit betekent dat u van tijd tot tijd gezellig samen kunt eten op een vaste locatie, en dat is niet alleen voor senioren!

Samen op Pad

Als boodschappen halen voor u moeilijker wordt, kunt u daarbij hulp krijgen van Samen op Pad.

Vrijwilligers thuis

Bij de Vrijwillige thuisondersteuning kunt u ook de hulp aanvragen van een vrijwilliger. Deze komt bijvoorbeeld een keer per week voor een bezoekje of een activiteit bij u langs. U kunt samen een wandeling (met rolstoel) maken, samen een spelletje spelen, een boek voorlezen etc.

Klussendienst

De klussendienst helpt bij kleine klusjes in en rond het huis. Ook een tuinabonnement behoort tot de mogelijkheden. Door de hulp van vrijwilligers werkt de klussendienst tegen een aantrekkelijke prijs.