KIES training voor kinderen in een echtscheiding situatie

Logo van training Kies voor het kind

Voor wie is de training bedoeld?

Voor kinderen van groep 4 t/m groep 8 in het basisonderwijs die te maken hebben met de scheiding van hun ouders is er de KIES-training. Er zijn ook KIES-groepen speciaal voor kinderen in het voortgezet onderwijs.

Bekijk de uitgebreide folder van KIES voor het kind.

Wat is het doel van de training?

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij de spel- en praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, een plaats geven en een manier vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden van de scheiding.

Wat leren de kinderen tijdens de training?

In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen komt de groep 8 keer bij elkaar. De bijeenkomsten duren telkens 1 uur.

Bekijk de complete inhoud van de training

En wat leren de ouders tijdens de training?

Kies kaart met tekst ik heb weer een rustig hoofd gekregen

KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en verbetert het contact met de ouders. Ouders willen niet dat hun kind last heeft van de scheiding. Maar hoe kun je een kind hierbij begeleiden?

Een kind kan deelnemen aan KIES met schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd. Ouders van de deelnemende kinderen, krijgen tijdens een ouderavond meer informatie en kunnen daar hun vragen stellen. Er is voor aanvang en na afloop van de bijeenkomsten een ouderbijeenkomst. Voor meer informatie kijk ook op de website van Kies voor het kind.

Praktische informatie

Aanmelding voor de KIES training verloopt via school. De jeugdmaatschappelijk werker verzamelt de toestemmingsformulieren, bij getekend door beide ouders wordt een kind aangemeld. De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in de gemeente Hoogeveen. De training kan buiten schooltijd of onder schooltijd op de schoollocatie plaatsvinden, maar ook op een andere locatie naar keuze. 

Aan de KIES-training zijn geen extra kosten verbonden voor de school, wel wordt tijd en ruimte gevraagd. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de jeugdmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?