Ouderenwerk

Bij de Stichting Welzijnswerk kunt u als oudere terecht met uw ideeën en voor een aantal diensten en voorzieningen om zo prettig en lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren in uw eigen woon- en leefomgeving.

Zo kunt u bij ons terecht voor:

Samenwerking

Integrale Ouderenzorg: Vitaal & Aanwezig. SWW doet mee in deze gemeentelijke samenwerking. Huisartsenpraktijken, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, WMO-consulenten en sociaal werkers werken samen om ouder worden in de gemeente Hoogeveen zo prettig mogelijk te maken.

SAMSAM 

SamSam staat voor Samenwerken aan Samenhang. SamSam is een samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties van die vrijwillige thuishulp in Hoogeveen verzorgen: Humanitas, De Zonnebloem, Rode Kruis, Maatjesproject Hoogeveen, Diaconaal Platform, Vrijwillige Terminale Thuiszorg Drenthe en Stichting Welzijnswerk. SamSam functioneert als Centraal Meldpunt. Dat wil zeggen dat er één centraal telefoonnummer en bezoekadres is voor het aanvragen van vrijwillige thuishulp. Dit meldpunt is ondergebracht bij het WMO-loket bij gemeente Hoogeveen.

Positieve gezondheid

In ons contact met ouderen in Hoogeveen maken wij regelmatig gebruik van het concept 'Positieve Gezondheid' van het institute for Positive Health (iPH) en Machteld Huber.

Positieve Gezondheid is een andere manier om breder naar gezondheid te kijken. Gezond zijn is méér dan niet-ziek zijn. Denk aan prettig en veilig leven, een zinvolle tijdsbesteding, sociale contacten en zelfredzaamheid. 

Aan de hand van onderstaand 'spinnenweb' gaan we graag in gesprek over de zes onderwerpen in de afbeelding. Zo komen we samen tot het antwoord op de vraag: waar wilt u mee aan de slag?
U kunt het spinnenweb ook zelf invullen op de website van IPH.

spinnenweb

Ook maken wij Positieve Gezondheid Post. Deze post is in coronatijd zo’n 50 keer verstuurd per post of rondgebracht aan zo’n 500 ouderen in Hoogeveen en de dorpen. De post verschijnt nu 1x per maand in een digitale versie; in de winter en zomerperiode proberen we extra uitgaven te maken. Aanmelden kan via onderstaand telefoonnummer of mail. 

Meer informatie?

Voor uw ideeën en meer informatie over de mogelijkheden bij het ouderenwerk kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855. Liever contact via de mail?