Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buren en buurtgenoten hun verschil van mening met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?bbmh

De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel, ze spelen niet voor rechter, ze zijn neutraal. Ze proberen ervoor te zorgen dat de partijen zelf een oplossing vinden. Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.bbmdw

Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten kan zo'n kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening en vrede die buren zich wensen. Het lost misschien het conflict wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing van het probleem.

Voor wie is buurtbemiddeling bedoeld?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Hoogeveen en gemeente De Wolden die een verschil van mening hebben of in een conflictsituatie dreigen te komen met buren/buurtgenoten. Om gebruik te kunnen maken van Buurtbemiddeling wordt slechts van u gevraagd om mee te werken aan een werkbare oplossing tussen beide partijen. Ook organisaties kunnen problemen tussen buren of buurtgenoten aanmelden: medewerkers van de welzijnsorganisatie, van de woningbouwcorporaties, de politie, de gemeente, huisartsen en andere organisaties.

De voordelen van buurtbemiddeling

Als partijen zelf een oplossing vinden voor hun probleem, werkt dat vaak veel beter dan als bijvoorbeeld de politie of de woningbouwvereniging een oplossing oplegt. Als partijen zelf een oplossing vinden, zijn ze daar allebei tevreden mee en is de kans veel groter dat het probleem ook daadwerkelijk uit de wereld is. Buurtbemiddeling leidt vaak tot een beter contact met de buren. Bovendien is buurtbemiddeling gratis.

Wanneer wel of geen buurtbemiddeling?

De voorwaarde voor buurtbemiddeling is dat de partijen vrijwillig deelnemen, dat ze de tijd hebben om met elkaar te praten en de wil om hun problemen op te lossen.
Buurtbemiddeling kan wél ingeschakeld worden bij:

  • ergernissen, conflicten en ruzies tussen buren en buurtgenoten
  • individuele klachten

Maar niet bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, crisissituaties of conflicten binnen één familie. Daar zijn andere hulpinstanties voor.

Bemiddelaars

Momenteel bestaat het team uit zo'n 30 vrijwillige bemiddelaars. Bij elk conflict vormt de coördinator van Buurtbemiddeling een team van twee bemiddelaars. De bemiddelaars maken een afspraak met beide partijen apart. Het bemiddelingsgesprek vindt plaats op een voor beide partijen "neutrale" plaats; bijvoorbeeld bij de welzijnsstichting of in een dorps- of buurtgebouw. De bemiddelaars zijn getraind in conflictbemiddeling.

BBMOok buurtbemiddelaar worden?

Als u overweegt om vrijwillige buurtbemiddelaar te worden en u bent sociaal bewogen, enthousiast, straalt vertrouwen en rust uit, kunt luisteren, vragen stellen en doorvragen en kiest geen partij? Neemt u dan contact op met de coördinator van Buurtbemiddeling. Ook als u eerst meer informatie wilt over de functie van buurtbemiddelaar.

Gecertificeerd

Eind 2023 ontving Buurtbemiddeling in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden een hercertificering van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). De erkenning is een welkome bevestiging van de kwaliteit van ons werk en dat we voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van Buurtbemiddeling gemeente Hoogeveen en De Wolden op tel 0528 278 855 of 06 304 32 269 / 06 573 37 206. Liever contact via de mail?
Meer informatie over Buurtbemiddeling in gemeente De Wolden

Top 10 Burenproblemen

Voorkom ergernis en bespreek uw problemen met de buren. Voor de top 10 van burenproblemen in Nederland leest u meer informatie en suggesties hoe deze zijn op te lossen! Klik op onderstaand logo en neem een kijkje op deze informatieve website.

logo buren