Voortijdig Schoolverlaters

Onze VSV-coaches (Voortijdig SchoolVerlaters) werken samen met het Roelof van Echten College en het RSG Wolfsbos aan het terugdringen en voorkomen van schooluitval bij jongeren in Hoogeveen. Zij zetten zich in om waar mogelijk de jongere terug te leiden naar een passende opleiding, werk en/of een andere zinvolle dagbesteding.

Doelgroep

- De VSV-poule is voor jongeren in de regio Zuidwest Drenthe tussen de 12 en 23 jaar die al langere      tijd thuis zitten of dreigen uit te vallen van school of werk.
- De jongere moet gemotiveerd zijn en toestemming geven voor een aanmelding.
- De VSV-poule kan worden ingezet wanneer andere hulp niet toereikend of van de grond komt.

Ondersteuning voor ouder en kind

Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding, of als u zich zorgen maakt, kom dan langs bij de jeugdmaatschappelijk werker (JMW’er) op de school van uw kind. Ouders kunnen de JMW’er rechtstreeks benaderen, maar dit mag ook via de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de zorgcoördinator.

Er is een JMW’er verbonden aan alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Hoogeveen.