Mantelzorgondersteuning

Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Het kan iedereen overkomen. Het is heel normaal om iemand een handje te helpen en het kan u veel voldoening geven. Maar wanneer de zorg intensief en langdurig is, kan het erg zwaar worden. Denk aan stress, oververmoeidheid of lichamelijke klachten.

Mantelzorgondersteuning helpt u de zorglast wat te verlichten. De ondersteuning en advisering van mantelzorgers in de gemeente Hoogeveen is gratis. Het belang van de mantelzorger - jong of oud - staat daarbij voorop.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Wie zorgt voor een langdurig zieke partner, gehandicapt kind of ander familielid, is mantelzorger. De ondersteuning die wij aan hen bieden bestaat uit:

  • Emotionele ondersteuning: bij de mantelzorgconsulent kan men zijn verhaal kwijt.
  • Praktische ondersteuning: hulp bij regelzaken.
  • Informatievoorziening: bijvoorbeeld over mantelzorg, ziektebeelden, vrijwilligerszorg.
  • Voorlichting geven: bijvoorbeeld aandacht vragen voor het herkennen en erkennen van mantelzorgers via lezingen.
  • Ondersteuning aan en organisatie van activiteiten voor jonge mantelzorgers (JMZ)
  • Respijtzorg: de zorg kan tijdelijk worden overgedragen aan een vrijwilliger of een professionele hulpverlener.
  • Lotgenotencontact: gespreksgroepen voor bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld voor mantelzorgers van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
  • Contactochtenden voor mantelzorgers & partners.
  • Organisatie van Mantelzorg-Vitaal, het programma dat mantelzorgers faciliteert om goed voor zichzelf te zorgen.

Meer informatie?

Mantelzorgondersteuning is op alle werkdagen bereikbaar op het Centraal Bureau van SWW. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855. Liever contact via de mail?

Door een klik op onderstaande afbeelding kunt u de digitale informatiefolder van mantelzorgondersteuning lezen.

folder mzondersteuning

Erkenning mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

​SWW kan andere organisaties ondersteunen bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers die hun werk met mantelzorgtaken combineren. SWW heeft de Erkenning voor mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid van de Stichting Werk&Mantelzorg.