Team Krakeel

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-03-2024
Functie SWW Naam
Opbouwwerker Trijntje Bisschop
Jongerenwerker Jasper Laaning
Algemeen Maatschappelijk werkers Marion Lubbers, Esther Lowijs
Jeugdmaatschappelijk werkers Djamilla Eleveld, Hillechina Dijkstra,
Gerda Lammerts van Bueren
Casusregisseur Raimon Benjamins
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Carmen Pol
Mantelzorgconsulent Claudia Torn
   
Smederijenteam Krakeel Naam
Wijkbeheer Sylvia Kamman
Wijkagent Geke Houwing
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Kim  (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Michiel Sanders