Team Krakeel

Hieronder vindt u een overzicht van onze teamleden.

01-07-2021
Functie SWW Naam
Opbouwwerker Trijntje Bisschop
Jongerenwerker Jasper Laaning
Algemeen Maatschappelijk werkers Marion Lubbers, Michelle van der Veer, Diny Hettinga
School- en jeugdmaatschappelijk werkers Djamilla Eleveld, Hillechina Dijkstra, Rinske Franchimon
Onafhankelijk gespecialiseerd cliëntondersteuner Raimon Benjamins
Voor- en vroegschoolse educatie & opvoedingsondersteuning Gerda Lammerts van Bueren
Mantelzorgconsulent Heidi Huizing
   
Overig wijkteam Krakeel Naam
Wijkbeheer Sylvia Kamman
Wijkagent Geke Houwing
Woningstichting Jeanette Hoff (Domesta) en Debbie Dekker (Woonconcept)
Gemeentelijke handhaver Michiel Sanders