Samen op Pad

Ouderen wonen vaak nog zelfstandig thuis, maar zijn door (lichamelijke) beperkingen soms niet meer goed in staat zelf de boodschappen in huis te halen. Geldt dit ook voor u en moet u altijd een beroep op anderen doen? Maak dan gebruik van de service Samen Op Pad en u kunt dit weer zelf doen.

Toch nog zelf boodschappen doenSamen Op Pad

  • met behulp van een vrijwilliger
  • in een groepje van maximaal 8 personen
  • met vervoer in een aangepaste bus
  • desgewenst naar verschillende winkels, naar de markt, een andere activiteit.

Dit aanbod geeft ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven en minder afhankelijk te zijn van anderen. Tevens geeft het deelnemers de kans om nieuwe sociale contacten aan te gaan.

Hoe werkt Samen op Pad?

U wordt thuis opgehaald. Dan wordt er eerst samen koffie of thee gedronken bij een restaurant en daarna gaat u samen met anderen winkels naar keuze bezoeken. Na afloop wordt u weer thuis gebracht. De SWW beschikt over een aangepaste personenbus, ook geschikt voor het vervoer van rolstoelen, rollators e.d. Daarmee wordt u van en naar huis vervoerd. De eigen bijdrage voor deelname aan het georganiseerd winkelen, of voor een gezamenlijke activiteit met vervoer bedraagt € 3,25.

In groepsverband kunnen ook andere activiteiten worden ondernomen, zoals de markt bezoeken, naar het theater gaan, een bustochtje maken e.d. Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers.

Voor wie is Samen op Pad?

Het aanbod geldt voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten die vanwege hun beperkte mobiliteit niet in staat zijn zelfstandig te winkelen of deel te nemen aan een activiteit.

Wanneer?

De dienst Samen op Pad wordt op enkele dagen van de week aangeboden. Wanneer u zich als belangstellende aanmeldt, maken onze vrijwilligers een preciese afspraak voor dag en tijdstip.

Aanmelden voor Samen op Pad

Voor meer informatie of aanmelding voor Samen op Pad kunt u contact opnemen met de Sociaal Werkers Informele Zorg en Welzijn.
E-mail 
Tel: 0528 278 855
Bezoekadres:
Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.