Samen op Pad

Ouderen wonen vaak nog zelfstandig thuis, maar zijn door (lichamelijke) beperkingen soms niet meer goed in staat zelf de boodschappen in huis te halen. Daardoor moeten zij altijd een beroep op anderen doen. Door gebruik te maken van de service Samen Op Pad kan men dit weer zelf.

Toch nog zelf boodschappen doenSamen Op Pad

  • met behulp van een vrijwilliger
  • in een groepje van maximaal 8 personen
  • met vervoer in een aangepaste bus
  • desgewenst naar verschillende winkels, naar de markt, een andere activiteit.

Dit aanbod geeft ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid langer zelfstandig te blijven en minder afhankelijk te zijn van anderen. Tevens geeft het deelnemers de kans om nieuwe sociale contacten aan te gaan.

Hoe werkt Samen op Pad?

U wordt thuis opgehaald en samen met anderen kunt u winkels naar keuze bezoeken. Na afloop wordt u weer thuis gebracht. De SWW beschikt over een voor dit doel aangepaste personenbus, ook geschikt voor het vervoer van rolstoelen, rollators e.d. Daarmee wordt u van en naar huis vervoerd. De eigen bijdrage voor deelname aan het georganiseerd winkelen, dan wel een gezamenlijke activiteit met vervoer bedraagt € 3,25.

In groepsverband kunnen ook andere activiteiten worden ondernomen, zoals de markt bezoeken, naar het theater gaan, een bustochtje maken e.d. Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers.

Voor wie is Samen op Pad?

Het aanbod geldt voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten die vanwege hun beperkte mobiliteit niet in staat zijn zelfstandig te winkelen of deel te nemen aan een activiteit.

Wanneer?

De dienst Samen op Pad wordt op enkele dagen van de week aangeboden. Wanneer u zich als belangstellende aanmeldt, maken onze vrijwilligers een preciese afspraak voor dag en tijdstip.

Aanmelden voor Samen op Pad

Voor meer informatie of aanmelding voor Samen op Pad kunt u contact opnemen met het
WMO-team Hoogeveen via het telefoonnummer (0528) 140 528 (09.00 - 17.00 uur).

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Bezoekadres:
WMO-team (gemeente Hoogeveen)
Dekkerplein 1
7901 BZ Hoogeveen