WNT-verantwoording

De WNT (Wet Normering Topinkomens) verplicht onder anderen gesubsidieerde instellingen de verantwoording openbaar te publiceren. Deze verplichting geldt vanaf het jaar 2018.

Op deze pagina treft u de WNT-verantwoording aan over de jaren:

2023

2022

2021

2020

2019

2018