Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop we u hebben behandeld, kunt u contact opnemen met degene die de hulp verleent of heeft verleend. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij het team waarin de betreffende hulpverlener werkzaam is. Komt u er dan nog niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de bestuurder van de SWW. Mocht dat ook niet leiden tot een goede oplossing, dan kunt u gebruik maken van de provinciale klachtencommissie.

U kunt hier de volledige klachtenregeling lezen. In de klachtenregeling staat een volledige beschrijving van de gang van zaken.

Op de pagina reglementen kunt u diverse voor de SWW geldende reglementen inzien en/of downloaden.

Klik op onderstaande afbeelding om de Cliënten informatiefolder te lezen.

Clientinfo