Opbouwwerk

Wat doen onze opbouwwerkers? De rol van de opbouwwerker is onderverdeeld in:

Het aanspreekpunt in de wijk

De opbouwwerker is zichtbaar aanwezig in de wijk of het dorp. Dat gebeurt vaak in samenwerking met het wijkteam van de Smederijen, op het spreekuur, buiten in de straat of in gesprek bij mensen thuis, om in contact te treden met bewoners en een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt in een bepaald gebied. Bewoners kunnen zelf aangeven welke problemen er in hun omgeving spelen en hoe die het best opgelost kunnen worden.

Ondersteunen van nieuwe bewonersinitiatieven

Het opbouwwerk ondersteunt nieuwe bewonersinitiatieven in de wijken/dorpen. Daarbij is het doel het initiatief zo snel mogelijk van de bewoners zelf te maken, zodat zij het zelf kunnen uitvoeren. Als zij daarbij in de aanloopfase enige ondersteuning nodig hebben, dan is dat mogelijk. 

Zo wordt de groep EigenWijze Vrouwen Hoogeveen ondersteund door een opbouwwerker bij het organiseren van activiteiten. Lees hier wat zij zoal doen.

Actief op zoek naar talenten en vrijwilligers

De medewerkers in de gebiedsteams zijn altijd actief op zoek naar talenten en vrijwilligers. Zij motiveren inwoners echt iets voor elkaar te betekenen. Daarmee ondersteunen zij bewoners hun eigen kracht en persoonlijke kwaliteiten te ontwikkelen om zich in te zetten voor een prettige leefomgeving en een gezonde en actieve leefstijl. 

Samenwerken met andere organisaties

Het leggen van verbindingen en het zoeken naar samenwerking met andere organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Gebiedsteams

Wilt u contact opnemen met de opbouwwerker in uw buurt? Kijkt u dan hier voor de contactgegevens van de medewerkers in onze teams.