Toegankelijkheidsverklaring

SWW Hoogeveen streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.swwh.nl en is opgesteld op 23 september 2020..

Nalevingsstatus
SWW Hoogeveen verklaart dat de website nog niet voldoet aan de WCAG 2.1 richtlijnen.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver SWW Hoogeveen is gevorderd met de toegankelijkheid van www.swwh.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Feedback en contactgegevens
Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@swwh.nl

Toelichting op de nalevingsstatus
In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website www.swwh.nl nog niet aan de WCAG 2.1 (A & AA) richtlijnen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Binnen 6 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.