blokken vveoPuktasPuktas

Doelgroep: kinderen van 2-4 jaar en hun ouders/verzorgers.

Puktas biedt een programma waarbij ouders en peuterleiders/kinderopvangmedewerkers/medewerker van VVE&O samen aan dezelfde thema's werken met kinderen in de peuterleeftijd. Wanneer ouders met hun kind thuis oefenen, in aansluiting op het programma van de peuterspeelzaal of kinderopvang, wordt de taalontwikkeling van deze kinderen extra gestimuleerd. In de opvang én thuis wordt gebruik gemaakt van hetzelfde prentenboek, dezelfde woorden en dat levert herkenning op voor de kinderen. Kinderen zijn dagelijks bezig met het vergroten van hun kennis en het opdoen van vaardigheden.

De taalontwikkeling van peuters stimuleren

Het doel van Puktas is de taalontwikkeling van peuters stimuleren, het lees- en voorleesplezier bij kinderen en ouders vergroten en ouderparticipatie vergroten.

VVE & O materialen

Puktas sluit heel nauw aan bij het taalontwikkelingsprogramma Uk&Puk, waar alle peuterspeelzalen in Hoogeveen mee werken. De bibliotheek verzorgt themacollecties, materiaal voor de verteltafel en leesbevorderingideeën voor de peuterleidsters.

Naast het programma Puktas is Taaltas voor groep 1 en 2 van de basisschool een programma waarin door verschillende organisaties wordt samengewerkt aan taalontwikkeling.

Meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de medewerkers van VVE&O. Liever contact via de mail? Na aanmelding neemt een medewerker contact op voor een kennismakingsgesprek. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.