blokken vveoPuktasPuktas

Doelgroep: kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders/verzorgers.

De Puktas bestaat uit een tas met materiaal, die twee keer per jaar wordt uitgegeven door de VVE&O-medewerker aan de ouders op de peutergroep. 

Bij Puktas Thuis bezoekt de VVE&O-medewerker de ouder thuis. Op een speelse manier leert de ouder het kind te stimuleren in de ontwikkeling. Ook met lichte opvoedvragen kunnen ouders bij de medewerkers van VVE&O terecht.

Het doel van Puktas is de taalontwikkeling van peuters stimuleren, het lees- en voorleesplezier bij kinderen en ouders vergroten en ouderparticipatie vergroten. 

VVE & O materialen

Puktas sluit aan bij Uk&Puk, waar de peuteropvang in Hoogeveen mee werkt. De bibliotheek verzorgt themacollecties, materiaal voor de verteltafel en leesbevorderingideeën voor de peuterleidsters.

Naast het programma Puktas is Taaltas voor groep 1 en 2 van de basisschool een programma waarin door verschillende organisaties wordt samengewerkt aan taalontwikkeling.

Meer informatie?

Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de medewerkers van VVE&O. Liever contact via de mail? Na aanmelding neemt een medewerker contact op voor een kennismakingsgesprek. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.