Gespecialiseerde onafhankelijke cliëntondersteuning

Onze cliëntondersteuners bieden hulp en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun familie en andere betrokkenen. Cliëntondersteuning biedt informatie, advies en algemene ondersteuning om ervoor te zorgen dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven en mee kunt doen.

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) verzorgt vanaf 1 juli 2019 de onafhankelijke cliëntondersteuning voor de inwoners van de gemeente Hoogeveen. De SWW neemt deze taak over van MEE Drenthe die de afgelopen jaren de cliëntondersteuning verzorgde.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de overgang voor cliënten naar de SWW zo soepel mogelijk te laten verlopen. De cliënten krijgen wellicht met een andere cliëntondersteuner te maken. Uitgangspunt is dat de cliënten de ondersteuning krijgen die nodig is en dat urgente gevallen met voorrang worden geholpen.

Wat doet een cliëntondersteuner precies?

Als u een Wmo- of Jeugdwetvoorziening vraagt van de gemeente, zoals huishoudelijke hulp, pgb, begeleiding, dagbesteding en zo voort, dan krijgt u een gesprek met een medewerker van de gemeente. Een cliëntondersteuner van de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen kan u bijstaan tijdens dit gesprek. De cliëntondersteuner van de SWW helpt u bij het vinden en regelen van de juiste zorg of begeleiding of bij problemen met de zorgaanbieder of met de gemeente. Ook met vragen over de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet kunt u terecht bij cliëntondersteuning van de SWW. Cliëntondersteuning van de SWW is onafhankelijk en gratis.

Onafhankelijke ondersteuning aanvragen

Onafhankelijke cliëntondersteuning is echt onafhankelijk: een cliëntondersteuner helpt u bij het vinden de juiste oplossing voor uw vraagstukken. Voor meer informatie of voor het aanvragen van ondersteuning belt u met 0528-278855. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00. Of u stuurt een e-mail naar clientondersteuning@swwh.nl.

Cliënten MEE Drenthe

Bent u voor 1 juli 2019 cliënt van MEE Drenthe? MEE Drenthe en Stichting Welzijnswerk verzorgen, met uw instemming, de overgang naar de SWW. U hoeft hier niets voor te doen, tenzij u melding heeft gehad dat uw afspraak bij MEE is vervallen. We vragen u in dat geval om zelf contact op te nemen met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen voor een nieuwe afspraak. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bel (0528) 278855 of mail naar clientondersteuning@swwh.nl. U wordt zo snel mogelijk geholpen. De overgang kan mogelijk leiden tot een wachtlijst.