Vrijwillige Inzet Thuis (VIT)

Vrijwillige Inzet Thuis (VIT) is er voor mensen met fysiek functieverlies door de gevolgen van een ongeluk, ziekte of ouderdom. Mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben en vaak in een zware of complexe zorgsituatie verkeren. VIT kan ook ondersteuning bieden aan mantelzorgers van deze mensen.

De werkwijze

Een vrijwilliger biedt sociale aanvulling bijvoorbeeld op (thuis)zorg, zodat iemand sociaal kan blijven meedoen, zijn of haar verhaal kwijt kan en afleiding heeft. Dit kan zijn in de vorm van een goed gesprek, begeleiding bij een wandeling, een spelletje of andere vrijetijdsbesteding. Ook kan een vrijwilliger toezien op de deelnemer, zodat de mantelzorger even de deur uit kan.

"Door mijn ziekte kom ik niet veel meer buiten, ik ben blij dat mijn maatje iedere week met mij een wandelingetje maakt. Mijn vrouw heeft dan ook even tijd voor zichzelf."

Meer informatie

VIT nodigt zowel vrijwilligers als deelnemers uit om te reageren. Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar de coördinator van VIT. Liever contact via de mail?