Jeugd & jongerenjonghoogeveen

De SWW biedt hulp en ondersteuning aan jeugd en jongeren van 0 tot 23 jaar in Hoogeveen. Op verschillende manieren werken wij samen aan veilig opgroeien en talentontwikkeling van kinderen.

Hoogeveen geeft je de vijf

Al je talenten optimaal ontwikkelen voor je eigen toekomst. Wie wil dat niet? Het kan in Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst. SWW is met een groot aantal andere organisaties partner in Jong Hoogeveen. Klik op het logo om naar de website van Jong Hoogeveen te gaan.

Jongerenwerk

Wij werken met jongerenwerkers die de kunst verstaan om jongeren aan te spreken vanuit de leefwereld en de doelen van de jongeren zelf. Ze helpen jongeren hun eigen problemen op te lossen en leren ze om bij te dragen aan het organiseren van activiteiten en projecten. Een duwtje in de rug is prima, maar leer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Dat is de filosofie.

Jeugd- en schoolmaatschappelijk werk

Ook onze jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jeugd. Zij betrekken bij hun aanpak de sociale omgeving van het kind of de jongere. Veel problemen van kinderen en jongeren ontstaan in hun sociale omgeving: het gezin, vriendengroepen, op school of in de wijk.

VVE & O

VVE & O staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoeding. VVE & O ondersteunt, motiveert en stimuleert ouders/ verzorgers op een positieve manier om ze hun talenten te laten gebruiken bij de opvoeding en (taal)ontwikkelingsstimulering van hun kind(eren).

Maatje op Maat

Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen. Een Maatje stimuleert een leerling die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het mbo.

Jonge Mantelzorgers

Als jij opgroeit in een gezin met een langdurig zieke of gehandicapte (groot)ouder, broer of zus mag jij jezelf zien als jonge mantelzorger. Speciaal voor jou organiseert JMZ bij de SWW leuke activiteiten om even afstand te nemen van de situatie bij je thuis. Wil je daar mee over weten? Kijk op deze pagina.