Jeugd & jongeren

SWW biedt hulp en ondersteuning aan jeugd en jongeren van 0 tot 21 jaar in Hoogeveen. Op verschillende manieren werken wij samen aan veilig opgroeien en talentontwikkeling van kinderen.

Hoogeveen geeft je de vijf
Al je talenten optimaal ontwikkelen voor je eigen toekomst. Wie wil dat niet? Het kan in Hoogeveen. Jong Hoogeveen heeft de toekomst. SWW is met een groot aantal andere organisaties partner in Jong Hoogeveen.
Op deze website van Actief Jong Hoogeveen kun je zien welke leuke activiteiten er bij jou in de buurt worden georganiseerd.

Jongerenwerk
Wij werken met jongerenwerkers die de kunst verstaan om jongeren aan te spreken vanuit de leefwereld van de jongeren zelf. Ze zijn aan de ene kant de belangenbehartigers van de jongeren, en helpen aan de andere kant jongeren om hun eigen problemen op te lossen en hun uitdagingen aan te gaan. Ze ondersteunen jongeren op weg naar het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leven door naast de jongere te staan en samen aan de slag te gaan. Daarnaast zijn ze altijd op zoek naar talent dat de jongeren kunnen inzetten bij het organiseren van activiteiten en projecten. 

Jeugdmaatschappelijk werk
Ook onze jeugdmaatschappelijk werkers dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jeugd. Zij betrekken bij hun aanpak de sociale omgeving van het kind of de jongere. Veel problemen van kinderen en jongeren ontstaan in hun sociale omgeving: het gezin, vriendengroepen, op school of in de wijk.

VVE&O
VVE&O staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Opvoedingsondersteuning. VVE&O ondersteunt ouders op een positieve manier bij de opvoeding en (taal)ontwikkeling van hun jonge kind.

Maatje op Maat
Maatje op Maat heeft als doel leerlingen succesvol een onderwijstraject te laten doorlopen. Een Maatje stimuleert een leerling die daarbij een steuntje in de rug nodig heeft. Het gaat om leerlingen van het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs en in het mbo.

Jonge Mantelzorgers
Als jij opgroeit in een gezin met een langdurig zieke of gehandicapte (groot)ouder, broer of zus mag jij jezelf zien als jonge mantelzorger. Speciaal voor jou organiseert JMZ bij de SWW leuke activiteiten om even afstand te nemen van de situatie bij je thuis. Wil je daar mee over weten? Kijk op deze pagina.

Zoembus
Voor de jeugd in Hoogeveen is er de Zoembus, een mobiele spelkar die jaarlijks tientallen keren wordt ingezet bij activiteiten in de buurt voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Reserveren van de bus kan op de ZoembusZoembus-website. Daar vind je alle informatie over de spelmaterialen en de voorwaarden voor uitleen.