ANBI-status

SWW (Stichting Welzijnswerk Hoogeveen) heeft een zogenaamde ANBI status en in het kader van de wettelijke verplichtingen treft u onderstaand informatie aan over SWW.

Naam van de stichting

De statutaire naam van de stichting is Stichting Welzijnswerk.
Fiscaal nummer: 0072.17.547
Inschrijving bij de Kamer van koophandel: 41019122
Bankrekening: NL80RABO0376292849

Contactgegevens

Postadres : Postbus 131, 7900 AC Hoogeveen
Bezoekadres : Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen
E-mail : info@swwh.nl
Website : www.swwh.nl

Bestuur

De directeur en enig bestuurder van SWW, is de heer J.Th. Bosman. De vergoeding van de directeur/bestuurder wordt bepaald vanuit de CAO Welzijnswerk. De directeur/bestuurder is ingeschaald conform deze CAO.

Raad van Toezicht

SWW kent een Raad van Toezicht welke per 22 februari 2016 bestaat uit de volgende personen:

  • de heer P.P. Arts
  • mevrouw M. Diemer
  • mevrouw H. Schoonheim
  • de heer J. Liese (voorzitter)
  • de heer C. Marsman

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedraagt € 2.700,- per jaar voor leden en € 4.000,- per jaar voor de voorzitter. Verder kunnen de leden de gemaakte reiskosten vergoeden tegen een tarief van € 0,28 per kilometer. 

Doelstelling

SWW ondersteunt burgers in buurten, wijken en dorpen vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving.

Beleidsplan

Bekijk het beleidsplan

Financieel jaarverslag

Bekijk het financiële jaarverslag 2018

WNT-verantwoording 2018

Bekijk de gewaarmerkte WNT-verantwoording (gewaarmerkt) incl. w.g.-verklaring.

Jaarverslag algemeen

Bekijk het algemene jaarverslag 2017

Beloningsbeleid medewerkers

SWW hanteert voor medewerkers de CAO Welzijnswerk.