De gebiedsteams van SWW

Bij SWW werken we met wat we 'gebiedsteams' noemen. We hebben deze teams opgezet volgens de indeling van de verschillende wijken in Hoogeveen: Krakeel, Wolfsbos-Zuid, Centrum, de Weide-Erflanden en Dorpen. Daarnaast is er een team Centraal. Dit team behandelt diensten die in heel Hoogeveen worden ingezet.

Gespecialiseerde professionals

Elk gebied heeft een eigen team, bestaande uit sociaal werkers. Deze sociaal werkers zijn breed opgeleide professionals, en elk van hen heeft zijn of haar eigen specialisatie. In elk gebiedsteam vind je medewerkers die werken als algemeen maatschappelijk werker, cliëntondersteuner, opbouwwerker, jeugdmaatschappelijk werker, jongerenwerker, medewerker van VVE&O en mantelzorgconsulent. Sommige werkers hebben daarnaast speciale aandachtsgebieden, zoals huiselijk geweld of leefstijl.