De gebiedsteams van SWW

SWW werkt met zogenaamde 'gebiedsteams'. Hierbij is de gebiedsindeling van de Smederijen aangehouden. Deze vijf gebieden zijn: Krakeel, Wolfsbos/Zuid, Centrum, de Weide/Erflanden en Dorpen. Daarnaast is er een team Centraal. In dit team zijn diensten ondergebracht die Hoogeveen-breed worden ingezet.

Gespecialiseerde professionals

Elk gebied heeft een eigen team, dat bestaat uit sociaal werkers. Deze sociaal werkers zijn breed opgeleide professionals, met ieder hun eigen specialisatie. In ieder gebiedsteam werken generalisten met specialisaties als algemeen maatschappelijk werk, opbouwwerk, jeugdmaatschappelijk werk, thuiscoach, jongerenwerk, een medewerker van VVE&O en mantelzorgconsulent. Sommige werkers hebben daarnaast speciale aandachtsgebieden, zoals huiselijk geweld of leefstijl.