Team Centraal

Naast de vijf gebiedsteams is binnen de SWW een 'Team Centraal' actief. In dit team zijn diensten ondergebracht die Hoogeveen-breed worden ingezet maar qua formatie te klein zijn om over vijf gebieden te verdelen of wijkgericht te organiseren. Zoveel mogelijk kennis vanuit het Team Centraal wordt overgedragen aan de sociaal werkers in de gebiedsteams. Ook biedt Team Centraal overstijgend stedelijke diensten aan, zoals het Vrijwilligerssteunpunt: Vrijwilligers Hoogeveen.