1 maand geleden

Samen sterk in Welzijn

Welzijn De Wolden, Maatschappelijk Welzijn Coevorden, Welzijn MensenWerk en Stichting Welzijnswerk Hoogeveen gaan nog intensiever samenwerken om in de regio Zuid-Drenthe tot een versterking van het welzijnswerk te komen met behoud van de eigen 'couleur locale'. Daartoe ondertekenden de directeur-bestuurders en gedelegeerden van de raden van toezicht een samenwerkingsovereenkomst.

Kennis en ervaringen delen, samen leren, effecten van het welzijnswerk meten, personeelswerving en -uitwisseling worden belangrijke pijlers van de samenwerking. Voor 2021 betekent dat onder meer verdere inzet op preventie, het kwaliteitslabel uniform inzetten en de verdere inzet op ondersteuning van jeugd ontwikkelen door bijvoorbeeld nauwere samenwerking tussen schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers.

Mooie kansen dus voor komend jaar en de jaren daarna. Aan de slag!  

Op de foto, voorgrond de vier directeuren-bestuurders, achtergrond de resp. voorzitters van de Raden van Toezicht van de organisaties.


Terug naar het nieuwsoverzicht