3 maanden geleden

Record aantal meldingen van burenruzies in coronajaar 2020

Ruim 20.000 meldingen van conflicten tussen buren kwamen vorig jaar binnen bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

“We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid. Vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen, hadden buren meer last van elkaar. Landelijk nam het aantal meldingen met bijna 2.500 toe”, aldus Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling en woonoverlast bij het CCV. “Deze trend zien we ook in onze gemeentes”, vertelt Hetty de Bruin, coördinator van Buurtbemiddeling Hoogeveen, De Wolden en Meppel. “Het was lastig ons werk te doen in 2020 omdat we door de coronamaatregelen niet fysiek bij elkaar konden komen, maar desondanks zijn de meest meldingen opgepakt.”

Corona zet woonplezier onder druk
Geluidsoverlast was het grootste probleem. Er kwamen veel klachten binnen over bijvoorbeeld tebuurtbemiddeling harde muziek, spelende kinderen of verbouwingen. “Door de coronamaatregelen zitten mensen veel meer thuis, werken thuis en de kinderen waren een deel van het jaar thuis. Mensen merkten daardoor meer van hun buren. Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren, maar nu opvallen omdat je de hele dag thuis bent. Aan geluidsoverlast kun je moeilijk ontsnappen,” aldus Hetty de Bruin.

Thuis in eigen huis
Buurtbemiddeling blijkt ook in coronatijd onmisbaar. Het bemiddelen bij burenruzies zorgt ervoor dat mensen zich weer thuis voelen in hun eigen huis. Dat merkte men ook bij Buurtbemiddeling Hoogeveen, De Wolden en Meppel: “Ons advies is altijd om het gesprek aan te gaan met de buren en ergernissen niet te hoog op te laten lopen. Als je het lastig vindt dat alleen te doen of het lukt niet, schakel dan op tijd de hulp van buurtbemiddeling in. De buurtbemiddelaars begeleiden de gesprekken tussen buren, waardoor de kans op een positief resultaat wordt vergroot.”

25 jaar succesvol

In 1996 startte buurtbemiddeling in Nederland. 25 jaar later kunnen inwoners van 300 gemeenten (85%) gratis gebruik maken van deze dienst. En met succes, want het effect van buurtbemiddeling is groot. In 7 op de 10 gevallen wordt het conflict opgelost. “In onze gemeentes ligt het slagingspercentage dik boven de 70%. Een compliment voor de inzet van de bemiddelaars en de buren die er samen uit willen komen en in goede verstandhouding verder willen”, aldus Hetty de Bruin.

Tips over hoe je kunt omgaan met een burenruzie vind je op www.problemenmetjeburen.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht