Leer samen spelen met Tim en Flapoor

Sociale vaardigheden, wat zijn dat?

Dat zijn best moeilijke woorden. Sociaal betekent: omgaan met anderen, bijvoorbeeld met andere kinderen. Vaardigheden zijn zaken die je goed kunt.

In onze training leer je bijvoorbeeld: met iemand praten, samen spelen, goed luisteren, elkaar aankijken en voor jezelf opkomen. De groep  ‘Leer samen spelen met Tim en Flapoor’ is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.

Wat doe je in deze training?

Samen met andere kinderen praten we over en oefenen we hoe je met anderen omgaat. Ook is er aandacht voor hoe je over jezelf denkt. Elke bijeenkomst heeft een thema, bijv. ‘nee zeggen’ of ‘reageren op pesten en plagen’. Ben je verlegen of onzeker? Wil je graag leren zeggen wat je denkt? Of wil je juist leren om te zeggen wat je van iets vindt zonder meteen boos te worden of ruzie te maken? Doe dan mee aan deze training!

Hoe lang duurt de training?

De Tim en Flapoor groep heeft 14 bijeenkomsten van 1 uur.

Informatie voor ouders

In onze sociale vaardigheidstrainingen leert uw kind op een speelse manier om te gaan met anderen. Zo leren ze bijvoorbeeld om contact te leggen met onbekende kinderen, hoe ze kunnen vragen of ze mee kunnen doen en hoe ze kunnen reageren op pesten en plagen. Ook werken we met het ontvangen en geven van complimenten en een positief zelfbeeld. We hebben daarbij veel aandacht voor stemgebruik, houding en uitstraling.

Door het volgen van een sociale vaardigheidstraining leert uw kind makkelijker met anderen omgaan en kan het zich lekkerder in zijn vel gaan voelen. Daarnaast is het ook gewoon gezellig om bij elkaar te zijn. Er wordt voor gezorgd dat uw kind zich zo snel en zo veel mogelijk op zijn gemak voelt in de groep.

Voordat de training begint, houden we een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Ook wordt u uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst en is er na afloop een evaluatiegesprek met de ouders.

Waar en wanneer?

De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in Hoogeveen. De kosten voor de training zijn € 25,00.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855 en vragen naar een van de jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?