Power Kidzzz

Aantal bijeenkomsten kinderen: 8 + 1 follow-up van 1,5 uur
Ouderbijeenkomst: 1
Kennismakingsgesprek voorafgaand aan de training
Kosten: € 25 per deelnemer

Power Kidzzz leert kinderen minder verlegen te zijn, voor zichzelf op te komen, een positief zelfbeeld te ontwikkelen en pestgedrag aan te pakken. We spreken kinderen aan op hun talenten en kwaliteiten. We verwachten dat kinderen weerbaarder worden, meer plezier krijgen op school en in de omgang met andere kinderen. De groep 'Power Kidzzz' is bedoeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociaal betekent: omgaan met anderen, bijvoorbeeld met andere kinderen. Vaardigheden zijn zaken die je goed kunt.

Wat doe je in deze training?

Samen met andere kinderen praten we over en oefenen we hoe je met anderen omgaat. Ook is er aandacht voor hoe je over jezelf denkt. Elke bijeenkomst heeft een thema, bijvoorbeeld ‘nee zeggen’ of ‘reageren op pesten en plagen’. Ben je verlegen of onzeker? Wil je graag leren zeggen wat je denkt? Of wil je juist leren om te zeggen wat je van iets vindt zonder meteen boos te worden of ruzie te maken? Doe dan mee aan deze training!

Hoe lang duurt de training?

De 'Powerkidzzz' groep heeft 8 bijeenkomsten van 1 uur.

Informatie voor ouders

Kinderen die worden aangemeld gaan op een speelse manier werken aan hun sociale vaardigheden. Kinderen leren andere kinderen kennen met dezelfde ervaringen. Elk kind werkt aan het verder ontwikkelen van zijn eigen talenten en kwaliteiten. Daarnaast is het ook gewoon gezellig om bij elkaar te zijn. Er wordt voor gezorgd dat uw kind zich zo snel en zo veel mogelijk op zijn gemak voelt in de groep. Voordat de training begint, houden we een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Ook wordt u uitgenodigd voor een ouderbijeenkomst en is er na afloop een evaluatiegesprek met de ouders.

Praktische informatie

De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in Hoogeveen. De kosten voor de training zijn € 25,-. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?