Soorten hulp vrijwillige thuisondersteuning

Vrijwilligers van de vrijwillige thuisondersteuning zijn inzetbaar voor verschillende soorten hulp:

Sociale ondersteuning
Soms gewoon voor de gezelligheid, een praatje, een spelletje, een wandeling of om voor te lezen. Met betrokkenen wordt overlegd hoe vaak en wanneer het bezoek plaatsvindt.

Ambulante ondersteuning
Bij het meldpunt zijn speciaal getrainde vrijwilligers beschikbaar om tijdelijke ondersteuning te bieden in het geval van een dementerend familielid, zodat de familie of andere mantelzorgers de kans krijgen om even de taken neer te leggen die dag. Ook in het geval van een gehandicapte partner of kind kan de hulp van een vrijwilliger worden ingeschakeld, zodat de mantelzorger kan worden ontlast.

Maatje
Een vrijwilliger als ‘maatje’ voor mensen die weinig contacten hebben als gevolg van een psychiatrisch ziektebeeld, een lichamelijke handicap of omdat ze eenzaam zijn. Om samen iets te ondernemen, naar de film te gaan, te wandelen of te fietsen of iets dergelijks. Samen met dit maatje ontstaat er weer contact met de buitenwereld.

Thuishulp bij stervenden 
Tijdens de laatste levensfase bieden vrijwilligers ondersteuning aan de zieke en hun naasten. Zo wordt het voor meer mensen mogelijk om in hun vertrouwde omgeving te verblijven gedurende deze ingrijpende en emotionele fase in hun leven. Deze ondersteuning kan zowel overdag als ‘s nachts gegeven worden.

Rouwbegeleiding 
Vrijwilligers proberen als medemens hulp en steun te geven bij het verwerken van verdriet om het verlies van een naaste.

Samen op pad
Met vrijwilligers samen winkelen, boodschappen doen, naar de markt of een andere activiteit bezoeken. Samen met anderen in een groep (vervoer wordt dan geregeld) of individueel met een vaste vrijwilliger.

Thuisadministratie 
Vrijwilligers kunnen tijdelijk ondersteuning bieden aan mensen bij het voeren van hun (financiële) administratie.

Andere hulp 
Heeft u bijvoorbeeld hulp en begeleiding nodig bij een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis? Ook dit kunt u aanvragen bij het meldpunt. Maar ook de hulp van de Klussendienst, die kleine klusjes in en om het huis kan doen, kunt u aanvragen bij het Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuisondersteuning.

Locatie
Het Centraal Meldpunt vrijwillige thuishulp is bereikbaar bij het WMO-team, gehuisvest bij het Werkplein (gemeente Hoogeveen), Dekkerplein 1, Hoogeveen.

Openingstijden
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur
Donderdag geopend van 09.00 - 17.00 uur

Telefonisch bereikbaar
Maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 -13.00 uur

Telefoon: via het WMO-team Hoogeveen
(0528) 140 528
(09.00 - 17.00 uur)
Internet: www.samsamhoogeveen.nl
E-mail: vrijwilligers@samsamhoogeveen.nl