Logo Kies voor het kind

Inhoud KIES training

In kleine groepen en onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde begeleiders van KIES-groepen komt de groep 8 keer bij elkaar. De bijeenkomsten duren telkens 1 uur.

Wat leren kinderen in de KIES training?

  • Kinderen leren te praten over wat zij moeilijk vinden en zij horen hoe anderen daarmee omgaan. Daardoor worden blokkades in een vroeg stadium opgeheven, stapelen problemen zich minder op en worden kinderen minder gestoord in hun dagelijkse ontwikkeling.
  • Kinderen oefenen hoe zij iets kunnen vertellen en leren hun eigen gedrag beter begrijpen en de scheiding beter begrijpen.
  • Kinderen hoeven niet te praten en te vertellen, alleen luisteren mag ook. Alles wat besproken wordt, blijft binnen de groep.
  • Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: praten, spel, toneel, tekenen, schrijven en andere activiteiten waaraan de groep de voorkeur geeft. 

Kies kaart met tekst als ik bij mama ben, dan mis ik papa en als ik bij papa ben dan mis ik mama.

De KIES training wordt verzorgd door ervaren gecertificeerde KIES-coaches opgeleid onder verantwoordelijkheid van het CJG Hoogeveen. De coaches worden in duo’s ingezet.

 

 

Waar, wanneer en aanmelding?

Aanmelding voor de KIES training verloopt via school. De schoolmaatschappelijk werker verzamelt de toestemmingsformulieren, bij getekend door beide ouders wordt een kind aangemeld.
De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in de gemeente Hoogeveen. De training kan buiten schooltijd of onder schooltijd op de schoollocatie plaatsvinden, maar ook op een andere locatie naar keuze.  Aan de KIES-training zijn geen extra kosten verbonden voor de school, wel wordt tijd en ruimte gevraagd.
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?