Concrete en 7 x 24 uurs dienstverlening

Concrete dienstverlening

Het begrijpen en invullen van formulieren van verschillende instanties is voor veel mensen een enorme klus. Denk aan brieven van de belastingdienst, of de sociale dienst, uitkeringsinstanties, verzekeringen of nota's van energieleveranciers. Met dit soort vragen kunt u terecht bij het Loket Geldzaken, waar deskundige vrijwilligers u graag bijstaan. Loket Geldzaken is gevestigd in het kantoor van SWW aan Het Haagje 119. Iedere werkdag zijn vrijwilligers aanwezig tussen 9 en 12 uur en kunt u zonder afspraak terecht.

7 x 24 uurs dienstverlening

Het maatschappelijk werk is er niet alleen tijdens kantooruren. Daarbuiten is er de 7 x 24 uurs bereikbaarheidsdienst. Via de meldkamer kunnen cliënten en verwijzers dag en nacht, zeven dagen per week een hulpverlener bereiken als zich een crisissituatie voordoet. Het alarmnummer is 0522 279 944.