1 jaar geleden

Sociale Teams voor kwetsbare inwoners in Hoogeveen

Kwetsbare inwoners goed en snel helpen, dat is het doel van de Sociale Teams in Hoogeveen. In een Sociaal Team werken verschillende partijen samen, zij hebben nu hun handtekening gezet onder de gezamenlijke werkafspraken. 

Van gebiedsteams en wijkteams naar Sociale Teams
Hoogeveen had al gebiedsteams van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en wijkteams vanuit de Smederijen. De wijkteams zijn er vooral voor de fysieke vragen in buurt, wijk of dorp. De gebiedsteams van SWW zijn er voor sociale vragen in buurt, wijk of dorp. Beide teams kregen steeds meer te maken met complexe individuele vragen. Inwoners die meer dan een probleem hadden en niet goed geholpen konden worden in een wijkteam of gebiedsteam. Zo ontstond de behoefte aan Sociale Teams. Kwetsbare inwoners met complexe psychosociale problemen waar één hulpverlener niet de oplossing is; daarvoor zijn de Sociale Teams.

Vijf Sociale Teams
In gemeente Hoogeveen zijn vijf Sociale Teams actief in vijf gebieden: De Weide, Krakeel, Dorpen, Centrum en Wolfsbos-Zuid. In het Sociale Team werken meerdere organisaties en disciplines samen: SWW, Domesta, Woonconcept, Actium, de politie en de gemeente. Hier komen signalen over en hulpvragen van kwetsbare inwoners samen. Onder leiding van een Verbinder stemmen ze de hulp op elkaar af en spreken ze af wie de regie heeft.

Samenwerkingsovereenkomst
De verschillende organisaties werken samen in het belang van de kwetsbare inwoners van Hoogeveen. De samenwerkende organisatie hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarin staat hoe ze samenwerken om inwoners zo effectief en efficiënt mogelijk te helpen.


Terug naar het nieuwsoverzicht