Kernthema's

In de samenleving komt steeds meer nadruk te liggen op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken van burgers. Onze activiteiten richten zich daarop. Wij doen ons werk aan de hand van vier thema's die onderling samenhangen.

Netwerken en verbinden

Kernthema's SWW

Wij werken in partnerschap met inwoners, de gemeente en andere (zorg)organisaties om mensen, ideeën, krachten en professionele - en vrijwilligersorganisaties bij elkaar te brengen en netwerken te ontwikkelen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Een leefbare, sterke samenleving waar verbondenheid wordt vergroot en iedereen meetelt, dat is waar we samen aan werken.

Sociale huisarts

Wij zijn er voor mensen die hulp nodig hebben. Mensen die vastlopen met een probleem of met een plan. Samen zoeken we naar mogelijkheden, we helpen bij het maken van keuzes of het vinden van antwoorden. Wij bieden individuele hulpverlening op maat en in de buurten, wijken en dorpen zijn we de sociale huisarts. Iedereen kan gebruik maken van onze diensten; een verwijzing is niet nodig.

Preventie

Wij realiseren oplossingen die voorkomen dat problemen ontstaan of groter worden. Oplossingen die weinig geld kosten en uiteindelijk zelfs tot besparing leiden. Samen met bewoners in hun buurt, wijk of dorp, dichtbij en vertrouwd.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Wij zijn er ook voor vrijwilligers die activiteiten willen organiseren. Die anderen willen helpen deel te nemen aan het leven in buurt of dorp. Hierbij zorgen we ervoor dat vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk hun belangrijke werk kunnen doen.