TOPS! Training

Wat is het doel van de training?

Het doel van TOPS is: Jongeren leren elkaar verantwoordelijk denken en doen. TOPS! is een training die preventief in klassen kan worden gegeven om ervoor te zorgen dat er een positief groepsklimaat gaat ontstaan. Bij klassikale trainingen halen alle leerlingen positeve aspecten  die voor hen van belang zijn uit de training.

De TOPS! training kan ook gegeven worden in samengestelde groepen (dus niet klas gebonden) en dan is de training gericht op het vergoten van individuele vaardigheden van jongeren.

Bij samengestelde groepen is onze ervaring dat vooral jongeren met opstandig of impulsief gedrag en sociaal onhandige jongeren baat hebben bij deze training. Een groep kan dan bestaan uit 6 tot 8 jongeren.

Wat leren de deelnemers in de training?

De training bestaat uit verschillende modules:

  • Leren omgaan met je boosheid
  • Sociale vaardigheden vergroten
  • Moreel redeneren (gericht op gewetensontwikkeling
  • Tip bijeenkomsten (elkaar leren helpen)

De training is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 12- 23 jaar.

Praktische informatie

De trainingen worden gegeven op verschillende locaties in Hoogeveen. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528-278 855 en vragen naar een van de jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?