Probleemverheldering

Problemen staan vaak niet op zichzelf. Relatieproblemen met uw partner zijn soms verweven met problemen met de kinderen of met familieleden, of met problemen op het werk. Soms is het lastig orde op zaken te stellen. Het is dan handig om hulp te krijgen bij het ontwarren van de kluwen, om alle zaken weer goed op een rij te krijgen.

Het intakegesprek

Na de aanmelding bij het maatschappelijk werk volgt het intakegesprek. Dit gesprek dient om een beeld te krijgen van u, uw problemen en de geschiedenis daarvan. Onderzoeken, ordenen en benoemen; dat kan al genoeg zijn om weer zelfstandig verder te kunnen. Soms is het nodig om ook bij de verdere oplossing hulp te krijgen. In het intake- of in een vervolggesprek doet de maatschappelijk werker u een voorstel aan welke zaken u samen kunt gaan werken en op welke manier dat kan gebeuren. Dit is het zogenaamde handelingsplan.

Duur van de hulpverlening

Als u instemt met het voorstel van de maatschappelijk werker kan de daadwerkelijke hulpverlening starten. U maakt samen een afspraak voor een vervolggesprek en eventuele gesprekken die daarop volgen. Hoe lang de hulpverlening duurt is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de doelen die u samen heeft gesteld. Het uitgangspunt daarbij is: zo lang als het nodig is, maar zo kort als het kan.

Afsluiting of doorverwijzing

Als de gestelde doelen zijn bereikt, besluit u samen met de maatschappelijk werker of de hulpverlening kan worden afgesloten. Soms blijkt tijdens de intake of in de loop van het hulpverleningstraject dat uw problemen een specialistische aanpak nodig hebben. In overleg met u kan dan besloten worden dat u met een andere hulpverlener of gespecialiseerde instelling verder gaat. Met uw toestemming vindt er dan een doorverwijzing plaats.