Cursus Plezier op School

Voor wie is de cursus bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool:

  • geplaagd en gepest werden
  • moeilijk vrienden/vriendinnen kunnen krijgen
  • geen nee durven zeggen
  • regelmatig ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen
  • vaak alleen staan.

Wat is het doel van de cursus?

De overgang naar het voortgezet onderwijs kan extra moeilijk zijn voor kinderen die op de basisschool gepest werden of problemen hadden in de omgang met andere kinderen. Het maken van een goede start is erg belangrijk om te voorkomen dat deze problemen zich op de nieuwe school herhalen. Doel van de cursus is de kinderen te helpen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe school te gaan.

Wat leren de kinderen in de cursus?

Op een speelse wijze leren ze de volgende vaardigheden:
  • contact leggen met andere kinderen
  • opkomen voor zichzelf (assertiviteit)
  • omgaan met plagen en pesten.
Daarnaast besteden we vooral aandacht aan positief denken en non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

En wat leren de ouders?

Voorafgaand aan de cursus vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de trainers en geven we informatie over de inhoud van de cursus. We besteden veel aandacht aan wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus.

Waar en wanneer?

De tweedaagse cursus vindt jaarlijks plaats in de laatste vakantieweek, de week voordat het voortgezet onderwijs begint. Beide cursusdagen beginnen om 9.00 uur en eindigen om 16.30 uur. De training wordt gegeven op verschillende locaties in Hoogeveen. Ruim voor de zomervakantie worden individuele kennismakings-/intake-gesprekken gehouden met de deelnemers en de ouder(s). Hierna vindt voor de ouders van de definitieve deelnemers een ouderavond plaats. Na de cursus is er een terugkomdag en eventueel een afsluitend gesprek.

Kosten en aanmelden

De kosten voor de cursus zijn € 25,- per deelnemer. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de SWW op tel 0528 278 855 en vragen naar een van de jeugd- en schoolmaatschappelijk werkers. Liever contact via de mail?